Bakalárske štúdium

 PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

prihlasky

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). Jazykové predpoklady – písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, predpokladá sa základná znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).

Pre viac info klikni TU.