Kontakt

TEL. : +421 41 513 2201
FAX : +421 41 513 1520
e-mail : ktam@fel.uniza.sk

Adresa:
ŽILINSKÁ UNIVERZITA,
Elektrotechnická fakulta,
Katedra telekomunikácií a multimédií
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina