Služby

Cisco akadémia – kontakt: ivan.dolnak@fel.uniza.sk, peter.kortis@fel.uniza.sk, viac info o kurzoch a registrácia: www.cisco-academy.sk

MikroTik Academy – kontakt: ivan.dolnak@fel.uniza.sk, viac info o kurzoch a registrácia: www.mikrotik-academy.sk

Návrh a vývoj systémov s využitím rozpoznávania obrazu – kontakt: robert.hudec@fel.uniza.sk

Návrh, výroba, osadenie a testovanie až 8-vrstvových DPS – kontakt: robert.hudec@fel.uniza.sk

Merania priestorovej akustiky – kontakt: roman.jarina@fel.uniza.sk

Testovanie GPS zariadení a návrh riešení pre lokalizačné služby – kontakt: peter.brida@fel.uniza.sk

Tlač 3D modelov – kontakt: robert.hudec@fel.uniza.sk

Výroba audiovizuálnych diel a záznamov – kontakt: martin.vaculik@fel.uniza.sk

Dizajn a príprava printových a online dokumentov – kontakt: jozef.dubovan@fel.uniza.sk, miroslav.markovic@fel.uniza.sk

Vytváranie kompletných webových stránok a portálov – kontakt: jozef.dubovan@fel.uniza.sk, miroslav.markovic@fel.uniza.sk

Vzdelávacie kurzy z oblasti optických komunikačných systémov – kontakt: jozef.dubovan@fel.uniza.sk, miroslav.markovic@fel.uniza.sk