Prečo študovať na KTaM?

KTaM ponúka štúdium v dvoch perspektívnych smeroch Telekomunikácie a Multimédiá …

Multimédiá

Absolvent získa vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej …

Telekomunikácie

Absolvent získa potrebné teoretické a odborné vedomosti, poznatky o technológiách a metodikách z oblasti prenosu …

O katedre

Najnovšie oznamy

Prednáška – Úloha regulátora v telekomunikáciách

Oznamujeme Vám, že dňa  26. apríla 2018 o 9:00 h  v miestnosti BC304 v rámci výučby predmetu PAPS (2. ročník TRI) sa uskutoční prednáška Ing. Milana Mizeru (riaditeľa odboru správy frekvenčného spektra Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) na tému Úloha regulátora v telekomunikáciách.

Read More

Štúdiová technika

Oznamujeme študentom, že prvé cvičenie z predmetu Štúdiová technika (ŠT) bude: – pre skupinu 3Z4G21(a,b,c) v pondelok 19.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304 – pre skupinu 3Z4G20 (a,b,c) v utorok 20.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304 Taktiež prvá prednáška z daného predmetu (streda 21.2.2018 o 13 hod. – blok

Read More

Oznam pre študentov 2. ročníka IŠ a 3. ročníka BŠ

opravný termín z predmetov: Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt  z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ  sa budú konať 15. 2. 2018 od 8:30 h v BD 329

Read More

„Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“