Úvodná hodina z BPMT1

Úvodná hodina z BPMT1

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 3. roč. BŠ v štud. programe Multimediálne technológie (MT), že úvodná hodina z predmetu „Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1“ sa uskutoční vo štvrtok 28.9.2017 o 12 hod. v miestnosti BD329.