Oznam pre študentov 3. ročníka BŠ. a 2. ročníka IŠ

Oznam pre študentov 3. ročníka BŠ. a 2. ročníka IŠ

Category : Všetci

Oznam

Oznamujeme Vám, že skúšky z predmetov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1

sa budú konať 1. februára 2018 podľa priloženého harmonogramu.

harmonogram miniobhajob 2018