Prečo študovať na KTaM?

KTaM ponúka štúdium v odbore Telekomunikácie pre tri stupne vysokoškolskéhom štúdia. Prvý stupeň je rozdelený do dvoch perspektívnych študijných programoch Telekomunikácie a Multimédiálne technológie (získanie titulu Bc.). Druhý stupeň má tiež dva smery Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo a Multimediálne inžinierstvo (získanie titulu Ing.). Tretí stupeň má študinjný program Telekomunikácie (získanie titulu PhD.).
  V priemyselnom sektore informačných a komunikačných technológií je veľký nedostatok odborníkov.
  Rozvojom vysoko-rýchlostného internetu enormne stúpa záujem o multimédia.
História Elektrotechnickej fakulty siaha až do roku 1953, kedy bola založená v Prahe a neskôr bola v r. 1959 presťahovaná do Žiliny.
  KTaM je jednou z profilových katedier elektrotechnickej fakulty (každoročne viac ako 40% všetkých absolventov fakulty prechádza štúdiom na tejto katedre).
  Výskumné aktivity katedry v oblasti informačných a komunikačných systémov dosahujú úspechy na medzinárodnej úrovni.
  ŽU v Žiline má univerzitný kampus, ktorý jej môžu závidieť školy nie len doma, ale i v zahraničí a študentom ponúka ubytovanie na veľmi dobrej úrovni.