Projekty

Najvýznamnejšie medzinárodné projekty

 1. E! 6752: DETECTGAME – R&D for Integrated Artificial Intelligent System for Detecting the Wildlife Migration, (EUREKA, Brussels), 2013-2016, zodpovedný riešiteľ za ŽU v Žiline – R. Hudec, (medzinárodný projekt)
 2. ETSI STF 436: Adaptation of the ETSI QoS Model to better consider results from field testing (2011-2013), zodpovedný riešiteľ za ŽU v Žiline – P. Počta, (medzinárodný projekt)
 3. A-0930-RT-GC, HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR network – HECTOR, (European Defence Agency, Brussels), 2010-2012, zodpovedný riešiteľ za ŽU v Žiline – R. Hudec, (medzinárodný projekt)
 4. ETSI STF 437: QoS of connections from current technologies to LTE (2012), zodpovedný riešiteľ a koordinátor projektu- P. Počta, (medzinárodný projekt)
 5. ITMS 22420320001: Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H, Projekt a realizácia technickej a programovej štruktúry a vysielacieho systému, 2010-2012, koordinátor špecifického cieľa B – M. Vaculík, (medzinárodný projekt)
 6. ETSI STF 363: QoS Implications of NGN architectures, 2008-2009, zodpovedný riešiteľ za ŽU v Žiline – P. Počta, (medzinárodný projekt)
 7. FP6 RIS ZIP Regional Innovation Policy – zodpovedný riešiteľ 2005-2008, zodpovedný riešiteľ a koordinátor projektu- M. Dado
 8. COST 292: Semantic Multimodal Analysis of Digital Media, 2008, zodpovedný riešiteľ za ŽU v Žiline – R. Jarina (medzinárodný projekt)

 

Najvýznamnejšie domáce projekty

 1. APVV-0369-07: Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby v slovenskom jazyku (SPEETIS), 2008-2010, zodpovedný riešiteľ za ŽU v Žiline – R. Jarina
 2. VEGA č. 1/0705/13: Klasifikácia obrazových elementov pre sémantický popis obrazu, 2013-2015, zodpovedný riešiteľ za projekt- R. Hudec
 3. VEGA č. 1/0313/08: Výskum metód detekcie kritických stavov v telekomunikačných sieťach z pohľadu kvality hlasového prenosu (2008-2010), zodpovedný riešiteľ za projekt- P. Počta
 4. VEGA-11/0392/10: Výskum lokalizácie mobilných uzlov v bezdrôtových senzorických sieťach, 2010-2012, zodpovedný riešiteľ za projekt – P. Brída
 5. VEGA 1/0336/10: Zlepšenie QoS parametrov v sieťach MANET a mesh, 2010-2011, zodpovedný riešiteľ za projekt – V. Wieser
 6. VEGA 1/1271/12: Štúdium vplyvu degradačných efektov vo fyzickej vrstve na transportné mechanizmy vo vysokorýchlostných optických sieťach, 2012-2014, zástupca zodpovedného riešiteľa za projekt  -M. Dado PhD.