Author Archives: Miroslav Uhrina

Vypožičanie techniky

Category : Všetci

Všetky informácie ohľadom vypožičania techniky nájdete na webstránke katedry v sekcii “Download/Študijné materiály/Multimédia”. Taktiež sa tam nachádza tlačivo s názvom “Príloha k výpožičke kamerovej a zvukovej techniky”, ktoré je potrebné pre vypožičanie techniky.