Author Archives: Miroslav Uhrina

Štúdiová technika

Category : Všetci

Oznamujeme študentom, že prvé cvičenie z predmetu Štúdiová technika (ŠT) bude:
– pre skupinu 3Z4G21(a,b,c) v pondelok 19.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304
– pre skupinu 3Z4G20 (a,b,c) v utorok 20.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304
Taktiež prvá prednáška z daného predmetu (streda 21.2.2018 o 13 hod. – blok 7) je povinná pre všetkých študentov!


Prednáška z EÚVS sa nekoná!

Category : Všetci

Oznamujeme študentom, že prednáška z predmetu „Efektová úprava video signálov“ sa v stredu 13.12. 2017 nekoná!


Úvodná hodina z BPMT1

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 3. roč. BŠ v štud. programe Multimediálne technológie (MT), že úvodná hodina z predmetu „Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1“ sa uskutoční vo štvrtok 28.9.2017 o 12 hod. v miestnosti BD329.