OZNAM

OZNAM

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Multimediálne technológie, že dňa 7. decembra 2017 o 11.00 h v miestnosti BD 329 sa uskutoční stretnutie s tútorom  študijného programu p. Ing. Jurajom Bienikom. Účasť študentov  na stretnutí je povinná!