Oznam pre študentov 2. ročníka IŠ a 3. ročníka BŠ

Oznam pre študentov 2. ročníka IŠ a 3. ročníka BŠ

Category : Všetci

  1. opravný termín z predmetov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt  z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ  sa budú konať 15. 2. 2018 od 8:30 h v BD 329