Štúdiová technika

Štúdiová technika

Category : Všetci

Oznamujeme študentom, že prvé cvičenie z predmetu Štúdiová technika (ŠT) bude:
– pre skupinu 3Z4G21(a,b,c) v pondelok 19.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304
– pre skupinu 3Z4G20 (a,b,c) v utorok 20.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304
Taktiež prvá prednáška z daného predmetu (streda 21.2.2018 o 13 hod. – blok 7) je povinná pre všetkých študentov!