Prednáška – Úloha regulátora v telekomunikáciách

Prednáška – Úloha regulátora v telekomunikáciách

Category : Všetci

Oznamujeme Vám, že dňa  26. apríla 2018 o 9:00 h  v miestnosti BC304 v rámci výučby predmetu PAPS (2. ročník TRI) sa uskutoční prednáška Ing. Milana Mizeru (riaditeľa odboru správy frekvenčného spektra Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) na tému Úloha regulátora v telekomunikáciách.

plagát