Author Archives: Ing. Mariana Kazimírová

Oznam pre študentov 2. ročníka IŠ a 3. ročníka BŠ

Category : Všetci

  1. opravný termín z predmetov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt  z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ  sa budú konať 15. 2. 2018 od 8:30 h v BD 329


Oznam pre študentov 3. ročníka BŠ. a 2. ročníka IŠ

Category : Všetci

Oznam

Oznamujeme Vám, že skúšky z predmetov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1

sa budú konať 1. februára 2018 podľa priloženého harmonogramu.

harmonogram miniobhajob 2018