Category Archives: Všetci

Oznam pre študentov 2. ročníka IŠ a 3. ročníka BŠ

Category : Všetci

Opravný termín z predmetov

Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt  z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ  budú

09.02. 2018 od 8:30 h na KMIKT.

harmonogram-NT.doc


Oznam pre študentov 3. ročníka BŠ. a 2. ročníka IŠ

Category : Všetci

Oznam

Oznamujeme Vám, že skúšky z predmetov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1

sa budú konať 1. februára 2018 podľa priloženého harmonogramu.

harmonogram miniobhajob 2018