Category Archives: Všetci

Prednáška z EÚVS sa nekoná!

Category : Všetci

Oznamujeme študentom, že prednáška z predmetu „Efektová úprava video signálov“ sa v stredu 13.12. 2017 nekoná!


Priebežné hodnotenia projektov

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v čase od 18. – 22. decembra 2017 sa uskutočnia priebežné hodnotenia bakalárskych a diplomových projektov.

 

Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt  z telekomunikácií 1

Bakalársky projekt  z multimediálnych technológií 1

 

Inžinierske štúdium: Diplomový projekt  z TRI 1

Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1

 

Priebežné hodnotenie: študent odovzdá časť bakalárskej/diplomovej práce vedúcemu/zadávateľovi práce (ak ide o zadávateľa mimo katedry, potom doc. Ing. D. Tichej, PhD.).


OZNAM

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Multimediálne technológie, že dňa 7. decembra 2017 o 11.00 h v miestnosti BD 329 sa uskutoční stretnutie s tútorom  študijného programu p. Ing. Jurajom Bienikom. Účasť študentov  na stretnutí je povinná!