Author Archives: Jozefa Imrišková

Prednáška – Úloha regulátora v telekomunikáciách

Category : Všetci

Oznamujeme Vám, že dňa  26. apríla 2018 o 9:00 h  v miestnosti BC304 v rámci výučby predmetu PAPS (2. ročník TRI) sa uskutoční prednáška Ing. Milana Mizeru (riaditeľa odboru správy frekvenčného spektra Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) na tému Úloha regulátora v telekomunikáciách.

plagát


Priebežné hodnotenia projektov

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v čase od 18. – 22. decembra 2017 sa uskutočnia priebežné hodnotenia bakalárskych a diplomových projektov.

 

Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt  z telekomunikácií 1

Bakalársky projekt  z multimediálnych technológií 1

 

Inžinierske štúdium: Diplomový projekt  z TRI 1

Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1

 

Priebežné hodnotenie: študent odovzdá časť bakalárskej/diplomovej práce vedúcemu/zadávateľovi práce (ak ide o zadávateľa mimo katedry, potom doc. Ing. D. Tichej, PhD.).


OZNAM

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Multimediálne technológie, že dňa 7. decembra 2017 o 11.00 h v miestnosti BD 329 sa uskutoční stretnutie s tútorom  študijného programu p. Ing. Jurajom Bienikom. Účasť študentov  na stretnutí je povinná!