Category Archives: Všetci

Prednáška – Úloha regulátora v telekomunikáciách

Category : Všetci

Oznamujeme Vám, že dňa  26. apríla 2018 o 9:00 h  v miestnosti BC304 v rámci výučby predmetu PAPS (2. ročník TRI) sa uskutoční prednáška Ing. Milana Mizeru (riaditeľa odboru správy frekvenčného spektra Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) na tému Úloha regulátora v telekomunikáciách.

plagát


Štúdiová technika

Category : Všetci

Oznamujeme študentom, že prvé cvičenie z predmetu Štúdiová technika (ŠT) bude:
– pre skupinu 3Z4G21(a,b,c) v pondelok 19.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304
– pre skupinu 3Z4G20 (a,b,c) v utorok 20.2.2018 o 16 hod. (blok 10) v miestnosti BC304
Taktiež prvá prednáška z daného predmetu (streda 21.2.2018 o 13 hod. – blok 7) je povinná pre všetkých študentov!


Oznam pre študentov 2. ročníka IŠ a 3. ročníka BŠ

Category : Všetci

  1. opravný termín z predmetov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 1, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 a Diplomový projekt  z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ  sa budú konať 15. 2. 2018 od 8:30 h v BD 329